RYGGSMÄRTOR:
ETT SYMPTOM - MÅNGA ORSAKER

Symptomet ryggsmärtor är en sammanfattande benämning på många vitt skilda smärttillstånd och besvär. Att besvären kan vara så varierande är knappast förvånande om man tänker på hur vår kropp är uppbyggd. Det som vi generellt kallar ryggen består i själva verket av många olika strukturer. Kotor, diskar, bindväv, ledband, senor, muskler och nerver måste samarbeta perfekt för att ryggen skall kunna fungera problemfritt. Det räcker med en enda liten förändring hos någon av alla dessa strukturer för att hela den harmoniska jämvikten skall rubbas. Orsakerna till ryggsmärtorna kan därför vara lika många som antalet symptom.

Kontakt: Tel. 0457-102 60   Kungsgatan 18  Ronneby  (karta)

Inga stressande tankar!
Tankar som min rygg är förstörd fungerar som larmcentral för hjärnan, som bara vill ditt bästa och försöker skydda dig. Tankar kan påverka läkningsprocessen positivt eller hålla liv i smärtorna. Undvik sådana negativa tankar! Vid det flesta ryggsmärtor finns det möjlighet att bli hundraprocentigt återställd.

Träning ger resultat i alla åldrar
Varje sekund bildas i kroppen ungefär 50 000 nya celler! Efter ungefär femton år har alla muskler ersatts av nya. Oavsett i vilken ålder man är behöver muskelcellerna aktivitet, aktivitet och åter aktivitet! Musklerna har ingen biologisk klocka och man kan därför oavsett ålder och utgångsläge förbättra sin muskelkapacitet med 100 procent på tolv månader!

Ryggraden påverkar alla organ i kroppen
Vid varje kota sticker det ut nervknippen som försörjer och kopplar samman armarna, händerna, benen, fötterna och alla inre organ. Om dessa nerver blir irriterade får det följder - inte bara för ryggen. Det kan även resultera i huvudvärk, yrsel, tinnitus, synstörningar, utstrålning i armarna eller benen, andningssvårigheter, magbesvär, nedsatt immunförsvar, allergier, trötthet, underlivsbesvär m.m. Beroende på vilket område eller organ som den drabbade nerven är ansvarig för.

Behandling: Du i fokus
Hos mig får du snabb och framgångsrik åtgärd av smärtor och skador. Alla behandlingar föregås av en grundlig undersökning av inblandade strukturer, för att lokalisera orsaken till besvären.

Integrerade metoder
Jag använder mig av flera olika behandlingsmetoder inom manuell medicin, fysioterapi och idrottsmedicin. Jag använder mig av de metoderna som ger det bästa möjliga resultatet för dig. Målet är att få dig smärtfri och tillbaka igen på kortast möjliga tid och av denna anledning brukar jag sällan ordinera vila. Tvärtom uppmuntrar jag oftast till fortsatt aktivitet.

Rådgivning
Jag arbetar även förebyggande genom olika typer av rådgivning ex, inom ergonomi, kost, motion och träning. Tillsammans ger detta en mycket effektiv behandling som fokuserar på huvudorsaken och inte på symptomen.

Ta ditt nästa steg
Om du vill ha hjälp av en terapeut som verkligen vill hjälpa människor står mina dörrar öppna för dig. Jag gör allt jag kan för att du skall återfå en smärtfri tillvaro oavsett tidigare diagnos och behandlingsförsök.